ŞAHIS ŞİRKETİ İLE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

Start-up, bizim bildiğimiz adıyla girişim şirketi, dinamik yapısı sayesinde hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip ve değişkendir. Bu noktada sizin de girişiminiz için, özellikle hukuki anlamda değişken ve dinamik bir sistemde ilerlemeniz faydalı olacaktır. Bu yazımızda size limited şirket ile şahıs şirketi arasındaki farklılıkları özetleyecek, sizin kendi girişiminiz için daha uygun olduğunu düşündüğünüz şirket modelini bulmanız adına sizlere yol göstereceğiz.

Öncelikle girişiminiz açısından bu iki şirket türünü kısa kısa inceleyelim.

Şahıs Şirketi

Şahıs şirketleri, ortakları ile şirketlerin mal varlığı açısından bütünleştiği şirket tipleridir. Bu şirket tiplerinin avantajı, diğerlerine kıyasla daha kolay kurulabilmesi ve daha düşük masraflı olmasıdır. Şahıs şirketi tiplerinin girişimler tarafından ilk etapta tercih edilmesinin sebebi de bu iki unsurun kattığı dinamik yapıdır. Şahıs şirketi kurmak her ne kadar kolay olsa da ortaklık yapısı itibariyle çoğu girişimin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte değildir. Özellikle ortaklıkların doğrudan şahsa endeksli olduğu bu yapıda, ortakların değişmesi diğer şirket tiplerine göre daha güçtür. Girişimci açısından dinamik yapının avantajları karşısında Yatırımcı açısından ortaklık değişkenliğinin güç olması, ilk etapta olmasa dahi sonrasında şirketleşmenin devamı ve yatırımların meyvelerinin toplanacağı dönem açısından sorun teşkil edebilecektir.

Limited Şirket

Limited şirket kaba tabiriyle belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda kurulan tüzel kişiliğe haiz ve birden çok ortaklı olarak kurulabilen şirket tipidir. Bu bağlamda girişimler açısından limited şirket kurulması, iktisadi amaç doğrultusunda olması ve şahıs şirketine kıyasla ortaklarının şahsi sorumluluklarının daha kısıtlı olması açılarından ilk etapta mantıklı görünebilir. Ancak, şahıs şirketinden farklı olarak limited şirketin kurulabilmesi için esas sermaye alt limiti bulunmaktadır. An itibariyle bu limit Türk Ticaret Kanunu’nun 580. maddesi uyarınca 10.000,00 TL’dir.

Çoğu girişim kuruluş aşamasında böyle bir kapitale sahip olmadığından ötürü şahıs şirketi şeklinde kurulmakta, ticari faaliyetlerine başladıktan sonra şirketleşme sürecine ve o süreçteki kapitale göre ya anonim şirket ya da limited şirkete evirilmektedir. Uygulamada sıkça görülen bu evirilmenin sebebi, kapital akışı büyüdükçe daha sağlam bir yapılaşmanın gereksinim haline gelmesidir. Girişimi bir kıvılcım olarak düşünürsek, ateş büyüdükçe etrafına dizdiğimiz taşlar bu yapılaşmaları simgeler. Ateş büyüdükçe kontrol etmesi güçleşir ve sizin de bu ateşi kontrol altına almanız için sağlam bir yapılaşmaya gitmeniz gerekecektir.

Limited Şirket mi Şahıs Şirketi mi?

Limited şirket ve şahıs şirketi birbirinden çok farklı iki mekanizmaya sahiptir. Siz de girişiminiz için en doğru olan şirket modelini belirlerken öncelikle imkanlarınızı ve hedeflerinizi değerlendirmelisiniz. Uzun vadede limited şirket, şahıs şirketine kıyasla daha avantajlı olabilir; ancak kısa vadeli hedeflerinizi hızlıca yerine getirmek açısından meşakkatli bir sürece sizi yönlendirebilir. Limited şirketin şahıs şirketine kıyasla farklarından en önemlisi daha sağlam bir yapılanmaya sahip olmasıdır.

Limited şirkette roller her zaman keskin olmasa da belirlidir. Şahıs şirketinde dışa karşı bütün sorumluluk tek kişidedir ve yapı, şirket bünyesindeki kişilerin kendi aralarında kurdukları sözlü veya yazılı ortaklığın kurallarına tabi olacaktır. Bu noktada ikili bir sonuç ortaya çıkmaktadır: hemen faaliyete başlayarak fikrini hayata geçirmeyi ve ticari kapasitesi arttıkça tüzel kişilik aşamalarına atlamayı tercih edenler açısından şahıs şirketi, ticari faaliyete sermaye ile girerek belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda daha sağlam bir yapı ile şirketini ilerletmek isteyenler açısından ise limited şirket önerilebilir. Her aşamada bu konuda uzman hukukçular ve mali müşavirlerden destek almanız kıvılcım aşamasındaki şirketinizin daha güzel bir ateşe dönüşmesine faydalı olacaktır.

Ne Kadar Vergi Ödemem Gerekir?

Aslında şahıs şirketi ve limited şirketi için ödemeniz gereken vergi oranları birbirine benzer. Her iki şirket türünde de %1 ile %18 arası KDV vergilendirmesi mevcut. Zaten KDV şirket türüne göre değil ürün türüne göre belirlenir. Bir şahıs şirketi yönetici her yıl %35 gelir vergisi öder. İşleri yolunda olan bir şirket yöneticisi ise her yıl %20 gelir vergisi öder.

“Limited şirkette hiç vergi yok mu?” diye sorabilirsiniz. Aslında hayır. Tüm bu vergilere ek olarak limited şirket ortakları arasında kâr dağılımı olacak %15 oranında daha fazla vergi ödenir. Yine de limited şirket sahipleri kâr dağıtımı yapmak yerine şirketten huzur hakkı ya da düzenli maaş alabilirler. Zaten limited şirkette maaş, kar dağılımı ve huzur hakkı dışında şirketten para çıkarmanız söz konusu değildir.

Limited Şirkette Prestij ve Markalaşma Aşaması

Şahıs şirketleri ile karşılaştırıldığında limited şirketler resmi kurumlarda daha prestij sahibidir. Markanızı büyütmek ve kurumsallaşma engellerini daha hızlı aşarak büyümek için limited şirket sizin için en uygun seçenek olacaktır.

İster şahıs isterseniz de limited şirket sahibi olun, ön muhasebenizi şirketinizin içinde yönetmeniz şirketinizin geleceği açısından büyük önem arz eder. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir