ÇAĞIMIZIN BİR GETİRİSİ E-TİCARET

Yaşadığımız dönemi, insanoğlunun gördüğü en hızlı değişime sahip olan dönem olarak tanımlamak pek de yanlış olmayacaktır. Teknolojinin çağımızın her alanında kullanılması ve özellikle iletişim ve internet teknolojilerinin durmaksızın gelişmesi nedeniyle her gün yeni bir kavram hayatlarımıza girmektedir. İletişim teknolojilerinin ve internet kullanımının hızla gelişmesi ile dünyada yeni bir ekonomik düzenin yaygınlaştığı görülmektedir. Buna bağlı olarak; coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, satıcı ile alıcının buluştuğu yer olan pazarlar farklı bir boyut kazanmış ve satıcılar tüm dünyayı müşteri kabul ederek ticari faaliyetlerini web tabanlı sistemlere kaydırmışlardır.

Continue Reading

AYIPLI MAL KONUSUNDA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

İlgili yazımız ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında ayıplı mal ve tüketiciye bu konuda tanınan seçimlik haklardan kısaca bahsedeceğiz.

6502 Sayılı TKHK madde 8 uyarınca, “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.” şeklinde ayıplı mal tanımı yapılmıştır. Maddenin devamında, satıcı tarafından bildirilen veya olması gereken özellikleri içermeyen ve tüketicinin maldan beklediği faydaları karşılamayan maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mallar da ayıplı olarak kabul edildiği görülmektedir.

Continue Reading

BOŞANMA HALİNDE ŞİRKET HİSSELERİNİN EŞLERİN MALVARLIĞINA ETKİSİ

Evlilik birliğinin sona ermesi sonucunda, eşlerin malvarlığı tabi oldukları rejime göre tasfiye edilmektedir. İşbu malvarlığı içerisinde kimi zaman şirket hisseleri/payları yer almakta olup ilgili yazımız ile sizlere tasfiye ile şirket hisselerinin akıbetinden bahsedeceğiz.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, eşlerden birinin şirket üzerinde sahip olduğu payı ister edinilmiş mallara katılma rejiminin başlamasından önce ister rejimin devamı sırasında edinilmiş olsun, eşlerin mal rejiminin tasfiyesinde bu paylardan kaynaklanan edimler üzerinde katılma alacağı talebinde bulunmaları olasıdır. 

Continue Reading